Seznamte se s naším oficiálním petičním webem.

Negativní dopady Ohňostrojů Ohňostroje jsou pro mnohé fascinující a zábavné. Mají svou dlouhou tradici a spousta lidí si bez nich neumí pořádné oslavy představit.
Bohužel v dnešní době, kdy je ohňostroj či jiná zábavní pyrotechnika na každém rohu ve velkém převažují negativní dopady a je to spíše na škodu než k užitku. Aby příchod nového roku nebyl radostí jen pro nás, ale i pro ostatní živočišné druhy a abychom i nadále zodpovědně přistupovali k ochraně přírody a našeho okolí, je potřeba se od zábavné pyrotechniky odpoutat.
Petice byla vytvořena z následujících důvodů

1) Nepříznivý vliv na životní prostředí. Škodlivé a toxické látky uvolňované do ovzduší, vody a půdy - přímý rozpor se zákonem na ochranu ovzduší č. 201/2012 Sb. (§ 1 odst. 1)

2) Ohroženídomácích i divokých zvířat a to včetně ohrožených druhů - rozpor se zákonem č. 114/92 Sb.

3) Neodborná a nepovolená manipulace způsobuje každoročně stovky zranění lidem i zvířatům.

4) Nepříznivý vliv na psychiku a zdraví obyvatel, především starších lidí a malých dětí.

5) Trvalé porušování zákonných podmínek pro používání zábavné pyrotechniky jak při prodeji, tak při užití.

6) Vzniklý nepořádek na veřejných plochách měst a obcí po odpálení ohňostrojů.

7) Zbytečné výdaje měst a obcí, které by namísto plýtvání do pyrotechniky mohly investovat jinak a užitečněji - Ohňostroj v Praze 2018= 1,7 mil. Kč.

Odkaz na webové stránky s detailními informacemi ze všech částí republiky ZDE.


Nejčastější oběti

Labutě

Labutě u nás na vodách zůstávají po celou zimu. Ptáky vyplaší a zmatou výstřely z raket i pyrotechnické efekty. Ztrácejí orientaci, protože ve tmě hůř vidí. Labuť je neohrabaný letec, naráží do nejrůznějších překážek. Velmi často do kabelového vedení. 

Srnky

Srnky ty jsou v důsledku stresu dezorientované a splašeně pobíhají sem a tam, proto často skončí pod koly aut. Mohou vběhnout na polozamrzlý rybník, nebo se střetnout se skleněnou stěnou.  

Přezimující ptáci

Ptáci vylekaní hlukem z ohňostrojů v panice prchají ze svého nocoviště a kvůli dezorientaci a tmě narážejí do překážek, jako jsou budovy, mosty, trolejové vedení a další. Takové střety bývají často smrtelné. PETICI PODPORUJÍ

Pojďme společně udělat příchod nového roku příjemný a klidný pro všechny.

Děkujeme 

PŘEČTĚTE SI JAKO PRVNÍ, CO JE NOVÉHO